DC laden

Als het nodig is om voertuigen met een hoger vermogen te laden dan de omvormer in het voertuig toelaat, dan is DC laden de oplossing. Bij DC laden wordt de wisselstroom (AC) van het net, omgevormd naar gelijkstroom (DC), voordat het naar het voertuig gaat. Daarmee kunnen voertuigen met een vermogen tot 500 kW worden geladen, op termijn zullen vermogens tot boven 1.000 kW mogelijk worden.


Modulair

De omschakeling van diesel naar elektrisch rijden gaat stap voor stap. De eerste bestelwagens of trucks kunnen vaak nog met relatief eenvoudige laadpalen worden geladen (als de netaansluiting het toelaat). Maar komen er meer, dan is een laadsysteem nodig. Een laadsysteem dat het beschikbare vermogen uit het net optimaal inzet en dat vermogen goed verdeeld over de voertuigen die geladen moeten worden.

Het laadysteem van Van der Sijs is modulair: Het omvormervermogen is stapsgewijs uit te breiden door het bijplaatsen van HPU's (High Power Units). Met behoud van optimale flexibiliteit, het beschikbare DC vermogen is volledig vrij te verdelen over de connectoren. Ook door het bijplaatsen van satellites met 1 of 2 connectoren kan het laadsysteem meegroeien met de ontwikkeling van uw elektrische vloot.

 


Dynamisch DC laden

De grootste kostencomponent van een DC lader is de unit die de stroom omzet van AC naar DC: De omvormer. Daarom zetten wij het omvormer-vermogen zo optimaal mogelijk in. Dynamisch laden betekent dat het beschikbare omvormer-vermogen wordt verdeeld over het aantal laadpunten met een voertuig met laadvraag. 

Zo kan een installatie van 720 kW 's nachts bijvoorbeeld 12 vrachtwagens laden (met een vermogen van 60 kW kan er in 8 uur 480 kWh per vrachtwagen worden geleverd). Overdag  kan er voor één vrachtwagen 500 kW worden geleverd om de batterij in een korte tijd weer voldoende vol te krijgen.

Dynamisch laden houdt daarnaast rekening met het beschikbare contractvermogen en zorgt dat dit nooit wordt overschreden. Ook het sturen op de uurlijkse elektriciteitsprijs en het instellen van prioriteit behoort tot de mogelijkheden.


Onze standaard DC oplossingen (klik op de plaatjes voor de datasheet)