"Doordat de voertuigen 12 uur per dag aan de lader staan, kunnen we met een relatief laag vermogen per voertuig, de accu's ruimschoots vol krijgen"

Hoe laad je veel elektrische bestelbussen op, terwijl de netaansluiting op het depot beperkt is? Dat was de opdracht die in 2021 bij ons werd neergelegd. 

Deze vraag heeft uiteindelijk geleid tot het ontwerp, de bouw en de installatie van 400 AC laadpunten op 14 depots van Instabox (nu Instabee Group) in Nederland, Denemarken en Zweden.

Op elke locatie is de laadinstallatie afgestemd op het maximaal beschikbare vermogen op de hoofdaansluiting. Door een realtime meting van het energieverbruik, wordt bepaald hoeveel vermogen er voor het laadplein beschikbaar is. Dat vermogen wordt weer verdeeld over de aangekoppelde voertuigen, rekeninghoudend met prioriteit van het voertuig en de variabele tarieven.